Personál ordinace

praktický lékař

MUDr. Jolana Vršková – je erudovaným odborníkem s mnoholetou praxí v nemocničních zařízeních na koronární jednotce, hemodialýze a interním oddělení a v diabetologické ambulanci, je členkou skupiny pracovního lékařství a je odborně způsobilá poskytovat závodní preventivní péči.

 

 

zdravotní sestra

Radka Mušínská – 32 let praxe na chirurgii.

Markéta Hodrmentová